Prvi kongres Zadužbinara (2003)

Izveštaji

izveštaj Svete Đurića
izveštaj Jelene Gođevac

Predavanja (*.pps)

Borislav Jeftenić
Božidar Stanić
Branko Kolundžija
Branko Kovačević
Dejan Popović
D. Inđić i J. Gođevac
Irena Odžić
Jovan Radunović
Ljubica Denić
Slaviša Mijušković
Srbijanka Turajlić
Sveta Đurić
Vladana Likar Smiljanić

Slike

Plenarna sednica
Otvaranje IC
Domovina
Izložba
Slike sa bala

Izlagači

1. HOLDING SLOVENSKE ELEKTRANE
kontakt: Aleksandar Katančević 063.411.542
Aleksandar.Katancevic@hse.si
www.hse.si

2. CPM - Centar za Upravljanje Projektima
kontakt: Radmila Velimirović
011.311.27.85
radmilav@beotel.yu
www.cpm.co.yu

3. NOVATEL
kontakt: Karađorđev Trg 6/III 065.NOVATEL
office@novatel.co.yu
www.novatel.co.yu

4. PERI HARD
kontakt: Vladimir Aleksandrov 063.823.04.42
info@perihard.com
www.perihard.com

5. BEL SYSTEMS
kontakt: Aleksandra Stefanović 064.190.66.11
belsys@infosky.net

6. Katedra za Fizičku Elektroniku
kontakt: prof. Dr. Jovan Radunović
PRIMENA FIBER OPTIČKOG STRUJNOG SENZORA

7. Studentske organizacije Elektrotehničkog Fakulteta
SUETF - Studentska Unija ETF-a
EESTEC

Filmovi

bal1.mpg (10.204.237 bytes)
bal2.mpg (15.324.873 bytes)
bal3.mpg (5.228.287 bytes)
bal4.mpg (13.882.455 bytes)
bal5.mpg (70.686.464 bytes)

Prvi Kongres Zadužbinara (2003), izveštaj Svete Đurića

Kongres zadužbine

Drage koleginice i kolege, Prvi kongres Zadužbine ETF je održan 25-26 decembra 2003. u Svečanoj sali ETF-a. Zadatak Zadužbine je da stvori jezgro organizacije na ETF u Beogradu i da koordinira aktivnosti pojedinih sekcija rasutih po svetu.

Prvi dan Kongresa je bio podeljen u tri dela. Pre podne, dekan ETF-a Branko Kovačević je otvorio Kongres, a zatim je Vladana Likar Smiljanić govorila o razvoju organizacije ETF BAFA i radu u pojedinim zemljam. Posle toga sam ja govorio o radu naše sekcije u SAD. Između ostalog naglasio sam da smo mi živi primer dobre i korisne saradnje između dijaspore i matice. Rekao sam da takva saradnja treba da se proširi na sva područja nauke i privrede.

Takođe u ime našeg Upravnog odbora, predložio sam da se na ETF-u otvori Dvorana velikana ETF-a (Hall of Fame). Tu bi bile slike i kratke biografije naših istaknutih profesora, poznatih naučnika i istaknutih alumnija. Ponekad je dobro da se sačuvaju istorijski podaci, da se zna ko smo i šta smo postigli. Mnoge škole u svetu imaju slične dvorane. Sadašnji i budući studenti mogu da vide koliki ugled i značaj ima njihova skola.

Drugi deo sastanka je održan u Računkom centru. Svečano su otvorene prostorije na novosagrađenom spratu. Gradnja je počela letos i sada se završava. Vladana je bila idejni pokretač akcije i glavna žrtva. Pored svih svojih redovnih dužnosti, ona je žrtvovala leto i jesen da se ovaj projekt završi. Ona i njena porodica zaslužuju našu zahvalnost.

Ministarstvo za nauku i tehnologiju je finansiralo veći deo izgradnje i otvaranju je prisustvovao ministar nauke i tehnologije g. Domazet. U jednoj prostoriji je Majkrosoft ucionica, sa većim brojem najnovijih HP kompjutera, donacija Majkrosofta. U drugoj prostoriji će biti Cisco akademija i Internet centar za obuku studenata. Ministarstvo takođe finansira Inovacioni centar ETF-a, gde će se razvijati novi projekti i ideje korisne za srpsku privredu. Verujem da naši članovi mogu dosta da doprinesu aktivnostima Inovacionog centra i to će sigurno biti jedan od fokusa naše buduće saradnje.

Posle podne prvog dana, treći deo sastanka je bio posvećen organizaciji Zadužbine. Koordinator je bio profesor Jovan Radunović. Najpre je profesor Dejan Popović govorio o Oblicima aktivnosti Zadužbine. Zatim je Jelena Gođevac izložila referat o Investicionom modelu Zadužbine. Referat su zajedno pripremili Drago Inđić i Jelena Gođevac.

Ovde želim da napomenem da su Vladana, Jelena i Drago pre skoro tri godine započeli rad na okupljanju naših alumnija u dijaspori i na osnivanju sekcija ETF BAFA-e. Ovaj kongres je dokaz da je njihov rad urodio plodom preko svih očekivanja. Na kraju prvog dana profesor Jovan Radunović je govorio o Pravnoj regulativi, organizacionoj strukturi i fondu Zadužbine. Profesor Radunović je vrlo mnogo uradio na stvaranju pravne podloge i organizaciji Zadužbine ETF.

Uveče je bila večera u našem tradicionalnom restoranu Domovina. Pre godinu-dve Domovina je renovirana i sada vrlo pristojno izgleda.

Jutarnja sednica drugog dana je bila posvećena odnosima fakulteta sa privredom. Koordinator je je bio profesor Borislav Jeftenić, prodekan za nauku i saradnju sa privredom.

Tema prvog predavanja je bila "Informacione tehnologije u Inovacionim centrima i Uvod u informatičko društvo". Predavač je bio Slaviša Mijušković, pomoćnik ministra za nauku i tehnologiju.

Sledeće predavanje je održao Radivoje Popović, Swiss Federal Institute of Technology, Laussane. Tema je bila "Malo preduzeće visoke tehnologije u Srbiji - iskustvo osnivača". Vrlo interesantno predavanje o kooperaciji između preduzeća u Srbiji i snabdevača iz Evrope. Posle toga je Ljubica Denić, direktor odelenja mreže i administracije korisnika Narodne Banke Srbije, održala predavanje "Domaća kompetitivnost i kapaciteti: postojeće stanje i stanje u regionu. Na kraju je koordinator prodekan Borisav Jeftenić govorio o "ETF u nauci i saradnja sa privredom". Poslednja grupa predavanja, drugog dana posle podne, je bila posvećena nastavi na ETF-u. Koordinator je bio profesor Branko Kolundžja, prodekan za nastavu.

Profesor Srbijanka Turajlić, pomoćnik ministra prosvete i sporta je odrzala prvo predavanje sa temom "Reforma nastave na ETF-u u svetlu reforme Univerziteta i Bolonjske deklaracije" . Bolonjska deklaracija je propis Evropske unije čija je namera da se standardizuje nastava na univerzitetima u Evropi.

Potom je profesor Branko Kolundžija izložio temu "Kako ETF vidi reformu nastave, varijante i dileme, dugoročna strategija". Posle toga je profesor Božidar Stanić održao predavanje na temu: "Angažman ETF-a u projektu TEMPUS" Projekt TEMPUS je instrument kojim Evropska unija putem konkursa finansira pojedine aktivnosti na univerzitetima. Na kraju je Irena Odžić, student prodekan, govorila o temi: "Nastava i akademske aktivnosti studenata na ETF-u". Interesantno je da su studenti ETF-a postigli odlične rezultate u raznim takmičenjima sa studentima iz Slovenije, Hrvatske, Bugarske, Rumunije, itd. Posle sednice je nekoliko firmi održalo demonstracije svojih proizvoda, softvera i hardvera, u sali 62. Neke od firmi rade već nekoliko godina, a neke su startapi. Uveče je u Svečanoj sali održan Bal Zadužbine ETF-a. Jelena Gođevac je bila koordinator bala i otvorila je bal sa jednim od prisutnih profesora. Fotelje u sali su pomerene pored zida a u sredini je ostao veliki prostor za igranje. Većina učesnika su bili svečano obuceni u tamna odela i balske haljine. Bal je otvorila grupa muzičarki koji su na harfama svirale klasične kompozicije. Posle je veoma dobar orkestar nastavio sa balskom muzikom, svirajući valcere i tanga da bi posle prešli na rok i poneko kolo. U pola bala naišao je ministar Domazet i orkestar ga je dočekao sa pesmom i kolom "Niška banja, topla voda". Uopšte, bilo je vrlo veselo.

Meni je posebno drago da su studenti prisustvovali balu. Bilo ih je vise od trećine učesnika. Bilo mi je vrlo prijatno da sa njima porazgovaram, da se malo bolje upoznam sa njihovim radom i pogledima na budućnost. Organizatori Kongresa su mi rekli da nameravaju da Kongres i Bal postanu tradicija na ETF-u i da se održavaju svake godine. Nadam se da će iduće godine mnogo više naših članova doći na Kongres i Bal. Da pomognu svoju školu, sretnu svoje kolege i da se lepo provedu.

Sveta Đurić

Za izveštaj Jelene Gođevac kliknite ovde.