Zapisnik sa sastanka UOF BAFA 29.11.2010.

Sastanak je održan u RC ETF, od 17 do 19.00 časova.
Prisustvovali: Jelica Protić, Mirjana Knežević, Predrag Mićović, Ljiljana Nimrihter, Mira Jarić-Ćirić, Boris Velinović - VBoki, Miloljub Smiljanić i Vladana Likar-Smiljanić.  

Preko skajpa bili su uključeni: Sveta Đurić i Zoran Stević (koji je slomio nogu pa nije mogao da dođe). Pokušavala je da se uključi Jelena Gođevac, ali nije uspela. Naime, prethodne noći došlo je do dugog isključenja struje, pa su veze sa RCUBom pucale, i Internet nije radio kako bi trebalo. Ostale skajp veze nisu mogle da se uspostave. Ušjak i Tadić su bili na skajpu. Inđić i Taušanović nisu. Za Marinu se ne zna.

Izvinili su se: Miodrag Popović (na putu), Dragan Radojević (predavanje na FONu), Dejan Popović (van zemlje), Dušan Matić i Gliša Klasnić (trenutno zauzet na poslu i po 24 časa).
Nisu došli, niti najavili da neće doći: Aca Nešković, Ljiljana Nikolić i Saša Vajs. Saša Vajs se nakdnadno izvinio, jer nije gledao mejl na koji mu stižu ova obaveštenja.
Sastanak je vodila Vladana.

TEME su bile:

  1. BAFA USA nagrade za najbolje diplomske radove
  2. Novogodišnji bal
  3. Godišnja skupština

Na početku sednice Vladanna je predložila da Jelica Protić bude kooptirana u UO, što je jednoglasno usvojeno te je Jelica, na opšte zadovoljstvo prisutnih, postala član UOF BAFA.
Obrazloženje: Jelica je u potpunosti organizovala Novogodišnji bal pre tri godine, a učestvovala je i u organizaciji zadnja dva bala, što je radila savesno i sa voljom i veoma uspešno. Zatim, Jelica poznaje veliki broj ljudi sa univerziteta i iz struke, a još veći broj ljudi nju poznaje. Ne manje bitno je i njeno izvanredno poznavanje  organizacije našeg i drugih fakulteta, univerziteta i ustanova.

1. BAFA USA nagrade za najbolje diplomske radove

I ove godine BAFA USA daje nagrade za najbolje diplomske radove odbranjene u periodu decembar 2009 - novembar 2010.
Druga i treća nagrada su novčane, iznos je 500 USA $. Prva nagrada je sedam dana u SAD (plaćeni put i boravak) uz organizovane posete najboljim svetskim univerzitetima i firmama: Stanford, Barkli,  Gugl, Epl, Sisko ...
Sveta je kritikovao beogradski deo UOF i fakultet da ne oglašavaju i ne reklamiraju dovoljno ove nagrade. Takođe je konstatovao da su laureati jako pametni i fini, ali i veoma tihi, te se po ovom pitanju moraju aktivirati, odnosno moraju više pričati o nagradama koje su dobili. Sveta predlaže da se poboljša marketing za ovaj izbor. Smatra i da su dipl. elektroinženjeri koji su prethodno došli iz Matematičke gimnazije veoma kvalitetni. Vladana je kazala da na alumni sajtu postoje izveštaji kako je protekao boravak nagrađenih u SAD sa fotografijama, ali se ipak (nevoljno) složila  da je Sveta u pravu što se tiče (ne)reklamiranja nagrada.

U vezi ove tačke Vladana je, u dogovoru sa dekanom, već organizovala i odradila sledeće:

Dekan je postavio za predsednika Konkursne komisije prof. dr. Željka Đurović (Željko je naravno, na opšte zadovoljstvo pristao). Željko će predložiti dekanu nastavnike koji će pregledati diplomske radove, što će zavisiti od oblasti radova koji budu konkurisali.
Konkurs je raspisan u ponedeljak 29 novembra, može se naći na sajtovima ALUMNI, ETF-a,  na Studentskim forumima, a zalepljeni su i plakati po fakultetu.
Radovi se dostavljaju Danki do 10.12.2010.
Rezultati će se objaviti 24.12.2010 (petak) na sajtovima. Dodela nagrada će biti Novogodišnjem balu 26.12.2010.

2. Novogodišnji bal

Posle diskusije pristojne dužine predloženo ili odlučeno sledeće:

Bal će se održati u nedelju 26.12.2010 u Svečanoj sali na Građevinskom fakultetu.

U dogovoru sa Jelicom Protić, Vladana je predložila, a UO se saglasio, da Jelica preuzme logističko organizovanje bala: rezervacija sale, angažovanje studenata, piće, koktel itd. Predloženo je da se u organizaciju uključi i bivši student prodekan Katarina Ristić, koja već ima višegodišnje iskustvo u organizaciji bala (šta ćemo bez nje kad diplomira!!!).

Vladana je preuzela da uz pomoć fakulteta obezbedi donacije.
Očekuje se da će fakultet obezbediti nedostajuća sredstva ukoliko donacije ne budu dovoljne. Predloženo je da se za dan fakulteta pripremi i piće za bal.

Pošto je Dejan na duže vreme odsutan iz Beograda, ostalo je nerešeno pitanje muzike. A kako su svi prisutni konstatovali da je muzika koja je zadnje tri godine svirala, a koju je našao Dejan, odlična, ostalo je da se Dejan pita za kontakt.

Vladana će da objasni Mirku, veb majstoru iz RC-a, kako da napravi plakate, pozivnice i bedževe.

Vladana će da kontaktira Sašu Vajsa da ponovo štampa kod sebe u firmi plakate i pozivnice.

Jelica i Koka su zadužene za distribuciju pozivnica i plakata. Organizaciju pravljenja bedževa bi preuzeo VBoki. Dogovoreno je da se napravi 400 bedževa. Prošle godine bilo je napravljeno 300, svi su potrošeni i bar je 50 ljudi bilo bez bedževa koji je istovremeno i lutrijski broj.

Miloljub Smiljanić je zadužen za lutriju.

Na balu će biti uručene nagrade  pobednicima BAFA USA konkursa za najbolji diplomski rad.

Članovi UO su zključili da je neophodno prethodno dobro reklamirati bal.

Pošto se u zadnje vreme na balu pojavljuju padobranci (najviše iz plesnih škola u okolini), koji bi bili dobrodošli da nisu dronjavo obučeni, a poneki put i neoprani, odlučeno je da se takvi ne puštaju, ili, ako šmugnu u salu, udalje. Prošle godine su bili opominjani od strane članova UOF. Ove godine odlučeno je da budemo stroži, Mića Smiljanić se prihvatio da bude oficijelni izbacivač.

RC je dobio zaduženje organizacije direktnog prenosa bala na internetu  (ovo doduše nije rečeno na sastanku, ali se podrazumeva).

UO je konstatovao da je veoma važno da se pozovu eksplicitno alumnijci iz inostranstva, jer će verovatno mnogi biti u Beogradu i Srbiji u to vreme.

3. Godišnja skupština / Okrugli sto

Prošle godine održan je uspešni okrugli sto u okviru Skupštine BAFA. Bilo bi dobro da bude i ove. Skupština BAFA bez okruglog stola sa zanimljivom temom bila bi slabo posećena i kratka. Ukoliko ne stignemo da do kraja meseca organizujemo okrugli sto moguć termin je i februar ili mart iduće godine.

Teme za  BAFA okrugli sto:   

Spontano se nametnula tema prodaje Telekoma, međutim tema će da okasni u svakom smislu.

Posle zaista obimne diskusije izdvojila se tema 'Inženjeri i menadžment', ili 'Jesu li elektroinženjeri u defanzivi?'. Cilj je kako prevazići nedostatak menadžerskih funkcija (tj. sposobnosti)  kod elektroinženjera. Mira Jarić je inicirala temu i navela puno primera iz prakse. Mića je naveo primere menadžmenta u strukovnim inženjerskim udruženjima. Zaključak je da u zemlji nekompetentni ljudi vode veoma značajne ustanove ili projekte koje se bave inženjerskim poslovima i da to često šteti poslu.

Sveta je dao  predlog da Dr. Vladeta Marjanović, senior direktor u Sisku, koji je sada u Beogradu, održi predavanje o menadžmentu i marketingu.  Sveta će iduće jeseni biti u Beogradu, i mogao bi da održi predavanje o menadžmentu.

Sveta je kazao da svi veliki univerziteti imaju zaposlene ljude kojima je jedini posao održavanje veza sa diplomiranim studentima. Vladana je predložila da na Skupštini ubedimo dekana da ustanovi radno mesto i prostoriju za osobu za kontakte sa bivšim  studentima.

Jelica je naglasila da na fakultetu ima 15% menadžerskih predmeta, jedan od njih je i Praktikum iz poslovne komunikacije i prezentacije. Rekla je da statistike pokazuju da vukovci više odlaze na FON nego na ETF. Moguće je da će kroz funkciju samoevaluacije (deo akreditacije) biti vraćena privlačnost ETFa za ulaz sa izuzetno visokim  predznanjem.

Jelica je pokrenula temu 'Kako podmladiti BAFU?'. Na temu povezivanja elektroinženjera dato je puno predloga, Mića smatra da je najefikasnije povezivanje po generacijama.

Na sastanku  bilo mnogo konkretnih zaključaka i ideja za buduće aktivnosti, ali nismo sve zapisali.

Zapisnik sročila Vladana Likar Smiljanić uz asistenciju Ljiljane Nimrihter