Најбољи дипломски радови на основним академским студијама
на Електротехничком факултету Универзитета у Београду у школској 2020/21. години

Удружење бивших студената и пријатеља Електротехничког факултета BAFA U.S.A. је одлучило да додели четири награде студентима за најбоље дипломске радове који су одбрањени у периоду од претходног конкурса, 10. децембра 2020. године године до дана објављивања овог Конкурса, 10. децембра 2021. године. Након изненадне смрти мр Ласла Крауса, Управни одбор удружења BAFA U.S.A. донео је одлуку да једна од награда понесе име мр Ласла Крауса и да се она додели за рад из области рачунарства и програмирања.

Стручни жири који чине наставници и сарадници Електротехничког факултета у Београду ће одабрати четири рада од дипломских радова који буду пријављени на овај Конкурс. Сва четири рада ће добити равноправне награде еквивалентне износу од 500 америчких долара (USD), а једна од тих награда ће носити име мр Ласло Краус.

Услови за пријављивање:

 • Кандидат који се пријављује треба да је завршио четворогодишње основне академске студије и да је остварио најмање 240 ЕСПБ на том нивоу студија на Електротехничком факултету  у Београду.
 • Дипломски рад треба да је урађен самостално, а датум одбране мора да припада периоду од 10. децембра 2020. године до 10. децембра 2021. године.
 • Дипломски рад треба да је урађен на Електротехничком факултету у Београду. Неће се разматрати радови који су урађени у току боравка у некој другој наставно-научној установи у Србији или ван ње. 
 • Пријава на Конкурс се мора поднети до 24. децембра 2020. године на формулару који је дат на веб страни Алумни организације (http://alumni.etf.rs), као и уз овај конкурс.
 • Уз пријаву треба предати ПДФ верзију дипломског рада.
 • Руководиоц (ментор) дипломског рада треба да преда писмо, које треба да садржи основне податке о дипломском раду и оцену руководиоца рада. Садржај писма остаје пословна тајна жирија и оно неће бити коришћено у друге сврхе. Садржај писма неће бити доступан кандидату. 
 • Редовност студирања кандидата биће проверена у Студентском одсеку. 
 • Ради епидемиолошке ситуације сва документација треба да се пошаље емаил-ом на адресу konkurs_bafa@etf.bg.ac.rs тако што кандидат шаље попуњену, потписану и скенирану пријаву и пдф верзију дипломског рада, док ментор у посебној поруци, која у пољу Subject садржи име и презиме кандидата, шаље потписано и скенирано писмо.
 • Неблаговремене и некомплетне пријаве се неће разматрати. 
 • Жири ће објавити на веб страни Алумни организације БАФА ЕТФ http://alumni.etf.rs списак пријављених кандидата, наслове дипломских радова и имена руководилаца дипломских радова, као и одлуку о наградама, до 15. јануара 2022. године. 
 • На жалост, епидемиолошка ситуција је и ове године сложена и онемогућила је  одржавање Бала Електротехничког факултета на коме су се награде раније додељивале. Дипломе и новчане награде биће додељене накнадно, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Управни одбор удружења BAFA U.S.A. од добитника награда очекује да се укључе у виртуелну скупштину удружења и да у кратким цртама презентују свој рад и одговоре на евентуална питања чланова удружења.

У Београду,
10. децембра 2021. год.

Услови конкурса
Пријава на конкурс