Правна документа

После Скупштине Фонда у децембру 2005, усаглашени су предлози новог статута и пратећих докумената. Они су стављени на овај сајт да би сви могли да их прочитају:

  1. Правила Фонда (статут)
  2. Правилник о раду Фонда (допуна Правила)
  3. Пословник о раду Управног Одбора Фонда

Уместо назива "Статут" се користи назив "Правила" јер закон тако зове статут за фондове. Правилник Фонда је интерна допуна Правилима Фонда, која су урађена по законима Србије. Пословник о раду УОФ регулише интерна правила рада управног одбора.

Сем ових докумената, можете погледати и:

  • Закон о задужбинама, фондацијама и фондовима (pdf_ћирилица, pdf_latinica), "Службени гласник СРС", бр. 59/89.